Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Ludowe śpiewogranie pod Kilem

Grupa na FB – sprawy bieżące / FB Group – current communication:

Wrocławski projekt Dżem Bałkańsko-Karpacki(Wroclaw’s B&C Jam Proj.)

Śpiewnik / Songbook

Lista melodii / Melodies we play

Zapraszamy

  • Obszar – Europa Środkowo Wschodnia (Bałtyk, Karpaty, Bałkany)
  • Poziom techniczny uczestników – dowolny
  • Instrumentarium – dowolne

Welcome

  • Geographical Scope: Central-Eastern Europe (Baltic Sea, Carpathian Mountains, Balkans)
  • Proficiency level – one size fits all
  • Instruments – all welcome

Idea Projektu / Details

Jam

Spotkania z muzyką tradycyjną

W najbliższy weekend odbywają się we Wrocławiu spotkania z muzyką tradycyjną.

W piątek 17 listopada spotykamy się na rozgrzewkę na karpacką sesję wokalno-muzyczną

W sobotę i niedzielę
(18 listopada w godz. 14.00 – 17.00 oraz 19 listopada w godz. 12.00 – 15.00)
odbędą się warsztaty tenczne z Piotrem Zgorzelskim z Akademii Tańca Tadycyjnego
https://www.facebook.com/events/351833203906106/351833207239439/

W sobotę 18 listopada o 17:00 – Warsztaty muzyczne z Jóżefem Sową


https://www.facebook.com/events/1981528155556281/

W sobotę o 18 listopada o 20:00 – potańcówka w siedziebie Reprezentacyjnego dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław
https://www.facebook.com/events/1750350952099733
Na potańcówce zagra kapela Dejcie Pozór ze Śląska oraz Kapela Ozimkiewicza z okolic Bieszczad (ściślej: Pogórze Przemyskie i Dynowskie).
Muzyka śląska i kresowa to główne filary muzycznej tożsamości Wrocławia. Takie spotkania mogą służyć integracji różnych korzeni i wyobrażeniu sobei czym mogłąby być dolnośląska muzyka ludowa, gdyby nie została zredukowana w erze mediów masowych przekazu, i czym może byćw przyszłości, w erze medióœ społęcznościowych i ruchów oddolnych.

Polecamy gorąco!

Potańc Majowy (2023)

Julia Daria Lew

Wiosna to życie

Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość

Zapraszamy na wiosenne spotkanie z tańcem tradycyjnym.

Zagrają:

Leg & Lew

1/2 O!drakapela

Witold Roy Zalewski – Białe Bzy – do tańca
projekt Archaiczne Techniki Smyczkowe

Hudacy z Czeremska

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075936649322

Gdybyśmy mieli zdradzić, co cenimy w życiu najbardziej, powiedzielibyśmy, że ludzi.

Ludzi, którzy nam podali pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziliśmy, kiedy byliśmy sami

Kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które pomaga się nam rozwijać.

My mieliśmy to szczęście, że je znaleźliźmy

Dlatego chcemy się nim z Wami podzielić

Jesteśmy ruchem początkujących kapel i doświadczonych muzykantów z Wrocławia

Kochamy muzykę tradycyjną przez radość jaką nam daje, przez relacje jakie pozwala nam zbudować z innymi dziś a także – pośrednio – z naszymi przodkami, których też bywała udziałem.

Bo – w końctu trudno się z tym nie zgodzić – to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze.

Zaxid

Сме молодыма Лемками і Украінцями, студиюєме і робиме во Вроцлаві. Нашы предкы выселены были в рамах Акциі Вісла на землі західньой Польщы в 1947 р. Головным цільом нашой орґанізациі є спілпраца молодежы русиньского походжыня, без огляду на погляды, реліґійны, політычны та нацийональны переконаня, о кілько сут они выражаны з пошаном і не мают дискримінуючого характеру. Хочеме пошырювати свідоміст молодежы та інспірувати єй до діяня на річ свойой і другых соспільности, тіж підкрысляти ріжниці, подібности та красоту нашых культур і нацийональности. Мриєме, штобы нашы діяня ведены были на міру XXI ст., основаны на взаємній пошані, зрозумліню і приязны. Хочеме выходити напротив стереотыпам.

Лемківска та украінска молодіж во Вроцлавю потрібує простір до діяня і стріч. Плянуєме такій зорґанізувати. Щыро просиме на нашы подіі! 😄

************************************************

Є ми молодими Лемками та Українцями які навчаються та працюють у Вроцлаві. Наші предки були переселені в рамах „Акції Вісла” на землі західної Польщі у 1947 році. Головною метою нашої організації є співпраця молоді походження русинського без огляду на погляди і переконання релігійні, політичні та народові, о скільки є вони виражені з повагою і не є дискримінаційними. Ми хочемо поширити усвідомлення молоді і надихнути її, щоб діяти для своєї та інших спільнот, а також підкреслити відмінності, схожість і красу наших культур і національностей. Ми прагнемо, щоб наша діяльність відбувалася на міру ХХІ століття на основі взаємної поваги, зрозуміння та дружби, а також розвінчувати стереотипи.

Лемківська та українська молодь у Вроцлаві потребує просторі для діяльності та зустрічей – ми маємо намір її забезпечити! Сердечно запрошуємо на наші події! 😄

************************************************

Jesteśmy młodymi Łemkami i Ukraińcami studiującymi i pracującymi we Wrocławiu. Nasi przodkowie wysiedleni zostali w ramach „Akcji Wisła” na ziemie zachodniej Polski w 1947 roku. Głównym celem naszej organizacji jest współpraca młodzieży pochodzenia rusińskiego bez względu na poglądy i przekonania religijne, polityczne i narodowościowe, o ile wyrażane są one z szacunkiem oraz nie mają charakteru dyskryminującego. Chcemy poszerzać świadomość młodzieży, a także inspirować ją do działania na rzecz społeczności własnej i innych oraz podkreślać różnice, podobieństwa i piękno naszych kultur i narodowości. Pragniemy by nasze działania prowadzone były na miarę XXI wieku w oparciu o wzajemny szacunek, zrozumienie i przyjaźń, a także wychodzić naprzeciw stereotypom.

Młodzież łemkowska i ukraińska we Wrocławiu potrzebuje przestrzeni do działań i spotkań – zamierzamy ją zapewnić. Serdecznie zapraszamy na nasze wydarzenia!

Białoruska grupa kolędnicza

Grupa białoruskiej kultury tradycyjnej.

Wobec dramatycznych wydarzeń które zmusiły nas ucieczki z Białorusi, naszą pasją pozostaje podtrzymywanie kultury ludowej naszego kraju.

Uwielbiamy ludowe pieśni i tańce, dizęki które rózniwż w sytuajci emigracyjnej są dla nas drogą odbudoway więzi z utraconą ojczyzną.

Chętnie dzielimy się nimi z wszystkimi zainteresowanymi.

Nasza działania określamy czasem słowem “wyżywanka” nawiązuje ono do przetrwania. Kultura ludowa to też i dla nas sposób na przetrwanie i zachowanie nadziei na przyszłość w tych trudnych czasach czasach.

Od lata 2022 organizujemy spotkania z tańcem tradycyjnym, na które serdecznie zapraszamy

https://drive.google.com/file/d/1OrOk-bb8CKjSQeZGVJvmFlW7J2m2tRdb

Ga:Ruda

Specjalnie na tę okazję ewakuacyjny duet dziewcząt z zespołu „Ga:Ruda” zaprezentuje niewielki program zimowych pieśni obrzędowych z regionu kijowskiego, równieńskiego (Polesie) i obwodu czerniowieckiego (Bukowina). Poprowadzi również warsztat dwóch ukraińskich tańców tradycyjnych.

Ukraiński zespół folkowy „Ga:Ruda” umiejętnie łączy w swojej twórczości fantazję z codziennością, starożytność z przyszłością. Pomimo tego, że oryginalna twórczość zespołu nie jest autentycznie ukraińska, ale narodziła się w czasach obecnych, a jej archaiczność wciąż jest odczuwalna. Uczestnicy „Ga:Ruda” pochodzą z pięciu różnych miast Ukrainy (Wyszogród, Browary, Żytomierz, Odessa, Izmaił), a obecnie przebywają w 4 krajach (Ukraina, Polska, Niemcy, Holandia). Ich muzyka pokonuje granice, jednoczy – i teleportuje do nowych światów.


Спеціально для заходу евакуаційний дует дівчат гурту „Ґа:Руда” представить невеличку ексклюзивну програму зимових обрядових пісень з Київщини, Рівненщини (Полісся) та Чернівеччини (Буковина). А також проведе майстер-клас двох українських побутових танків.

Український модерн фольк гурт „Ґа:Руда” у своїй творчості вміло інтегрує фентезійне з буденним, прадавнє з прийдешнім. Попри те, що авторська творчість гурту не є українською аутентикою, а народжена в нинішні часи, архаїчність у ній, все ж, відчувається. Учасники „Ґа:Руда” з п’яти різних міст України (Вишгород, Бровари, Житомир, Одеса, Ізмаїл), а нині з 4х країн (Україна, Польща, Німеччина, Нідерланди). Їх музика долає межі, єднає та телепортує у нові світи.

Про Ґа:Руда:

https://ga-ruda.carrd.co/

Grupa Bałkańska 2023

Znamy się od dawna, spotykamy się od czasu do czasu przy okazji warsztatów pieśni i innych wydarzeń związanych z kulturą tradycyjną. W tym roku zebraliśmy się by pokazać uczestnikom przeglądu Podłaźniczka 2023 piękno kolęd bałkańskich