Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Spotkania z kulturą tradycyjną – grudzień 2017

Zapraszamy na spotkania w grudniu

Stworzymy grupę kolędniczą!:)

1 XII 2017. Kolędy Polesia

18:00 Opowieść o zwyczajach kolędniczych

Skąd się wzięło kolędowanie? Od co najmniej 2500 lat zwyczaj ten rozwijał się i wzbogacał łącząc motywy ludowe (różnych ludów) z religijnymi (różnych religii).

Jak to zwykle bywa, niektóre regiony izolowane gograficznie, czy też z innych powodów odporne na modernizację, zachowały tradycję ludową w jej dawnej postaci, postaci bliższej czasom pradawnym, czasom językowej i kulturowej wspólnoty słowiańskiej.

Jednym z takich regionów jest Polesie, położone na bagnach, dziś pomiędzy 4rema państwami.

19:00 Spotkanie z kolędami Polesia

Pieśni Polesia charakteryzuje pewna pierwotność.

Dziś często jak śpiewają chóry, to wszystkie głosy śpiewających zlewają się w jeden. Nawet w polifonicznych stylach śpiewania pieśń jest jednością podporządkowaną naczelnym prawidłom harmonii. Często taki styl śpiewania rozwija się także na wsi, pod wpływem muzyki poważnej czy też muzyki sakralnej.

Natomiast w pieśni tradycyjnej bardzo ważny jest tembr głosu, elementy improwizacji, żywej interakcji pomiędzy śpiewającymi.  Rozwija się ona w zróżnicowanych regionalnie stylach wykonawczych, zbliżonych wszakże do siebie naturalnym sposobem emisji głosu.

Dlatego w tym roku spoktanie z kolędą wschodniosłowiańską poświęcimy właśnie pieśniom z Polesia.

Najpiękniejsze i najbardziej wymagające.


 8 XII 2017. Bałkańskie warsztaty kolędnicze

17:00 Warsztat maski kolędniczej

Jest taka noc, kiedy – jak mówią – zwierzęta przemawiają ludzkim głosem.

Po domach chodzą kolędnicy, by w zamian za bardziej lub mniej skromny poczęstunek podzielić się dobrą nowiną i jeszcze lepszą wróżbą.

Chodzą przebrani za zwierzęta, jak bocian, niedźwiedź, koza, tur. Teraz już tylko przebrani, kiedyś wiedli je z sobą.

Często ubierają maski.

Maska kolędnika przenosi go niejako w inny wymiar, czyni symbolem czegoś większego, czego jest tylko emisariuszem.

Także przodków którzy – pono – patrzą na nas z góry.

A wiadomo że w kontaktach z duchami maska nie zawadzi.

 

Maska jest bardzo częstym elementem stroju kolędniczego, w całej Słowiańszczyźnie a także i poza nią.

Na Bałkanach tradycja maskowania jest bardzo żywa

Zamaskowani kolędnicy nazywają się Kukierzy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kukierzy

 

Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze

Będziemy robić sobie maski

Przy akompaniamencie opowieści i dawnych pieśni z Bałkanów

Zapisy z biblioteka.slezanska@gmail.com

 

19:00 Warsztat kolędy bułgarskiej

Narodził się chłopiec.

To cud

To coś, o czym chce się śpiewać.

Zapraszać gości.

Przyszli goście – kolędnicy.

Przyszli goście – od Sołunia.

Jak Cyryl i Metody

Jak wędrowcy, którzy stanęli nad kołyską Siemowita

By  związać jego dolę ze swoją, by – niczym parki – podarować mu los.

 

W tradycyjnych kolędach bałkańskich łączą się wątki bożonarodzeniowe, historyczne, postrzyżynowe i ogólnoludzkie.

Zapraszamy do nauki i śpiewania kolęd z Bułgarii

15 XII 2017. Z Gwiazdą. Spotkanie z opowieścią, rękodziełem i kolędą polską

17:00 Warsztaty rękodzielnicze: gwiazda

Boże Narodzenie to czas szczególny

Rodzi się nowe słońce

Rodzi się nowy rok

Bóg się rodzi

Astronomia jest jakby bliżej człowieka

Kiedyś słońce  księżyc i gwiazdy w trójkę byli podstawą pomiaru upływającego czasu. Ale także drogowskazem w ziemskiej wędrówce. Czy to mędrcy czy to królowie podążali za ich wskazaniami niby za przenośnym drogowskazem – który zawsze nad głową – by pokłonić się Narodzonemu.

Podobnie teraz wędrują kolędnicy trochę na pamiątkę, a trochę też i po to, by robić to samo co oni, by powtórzyć ich gest – bo dobre rzeczy na tym świecie warto powtarzać. Wędrują z pieśnią na ustach, jako że pono kto śpiewa ten modli się po trzykroć.

Gwiazda kolędnicza to symbol Gwiazdy Betlejemskiej, wyznaczającej drogę do miejsce narodzin Jezusa. Jest to obowiązkowy atrybut kolędników. Podczas warsztatów będziemy budować gwiazdę, taką, jakiej kiedyś używano.

Prosimy o przyniesienie ze sobą, w miarę możliwości, kolorowych kartek, bibuły i innych materiałów, które wykorzystamy.

Prowadzenie warsztatów rękodzielniczych: grupa “Baby śpiewają”

Zapisy: przyspiewka@gmail.com


19:00 Warsztaty wokalne

Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z historią kolędowania w Polsce oraz dowiedzieć się, czym kolęda była kiedyś i kiedy zaczęła nawiązywać do Biblii. Poznamy bardzo stare kolędy życzące, późniejsze kolędy nawiązujące do Biblii, jednak nieznane powszechnie i nie śpiewane obecnie w kościołach oraz nauczymy się krótkich rymowanek na szczodraki. Zapoznamy się też ze zwyczajami i przesądami okresu okołobożonarodzeniowego, w które wierzono dawniej i na Roztoczu wierzy się w nie do dziś.

Warsztat kolęd polskich poprowadzi Aleksandra Członka  wokalistka i instrumentalistka folkowych projektów muzycznych: Kipikasza

Dziadowski Projekt, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016 z projektem „Pieśni przekazane – pieśni niezapomniane” (Przekazane)

Jest uczennicą wielu Mistrzów muzyki tradycyjnej. Od kilku lat prowadzi badania terenowe na polskich wsiach, dlatego większość z pieśni, które przekazuje podczas warsztatów, pochodzi z jej zbiorów.

Warsztaty są częścią grudniowego cyklu spotkań z kolędami słowiańskimi w ramach Piątków z Kulturą Tradycyjną, prowadzonych przez  przez Chatka Tańca w Klub Pod Kolumnami.

Spotkania z kulturą tradycyjną – listopad 2017

Zapraszamy na listopadową edycję Piątków z kulturą tradycyjną

3 XI 2017 Jesienne dziady

18:30 Warsztat pieśni dziadowskich i pogrzebowych

poprowadzi Aleksandra Członka – Przekazane

Strona wydarzenia na FB

Podczas spotkania uczestnicy zostaną wprowadzeni w słowiański świat, pełen guseł i tradycji ludowych.

Skupimy się na tradycjach związanych ze Świętem Dziadów oraz Świętem Zmarłych

Zapisy przyspiewka@gmail.com Koszt udziału – 20 zł, płatne kasie Klubu


17 XI 2017 Pieśni wschodniego pogranicza

Strona wydarzenia na FB

18:00 Usłyszymy opowieści o Podlasiu i zachowanych do dziś obrzędach.

Będziemy się uczyć dwugłosowych pieśni z różnych zakątków Podlasia.

Warsztaty organizuje stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, organizator dolnośląskiej edycji Szansy na Oskara

www.podlasie.org

Spotkanie poprowadzi Julita Charytoniuk – kulturoznawca, śpiewaczka i etnografka, śpiewa w zespołach Południce, Z lasu oraz Pieśni Piękne

Zapisy: stow.dziedzictwopodlasia@gmail.com

Koszt udziału 30 zł.


24 XI 2017 Ceilidh pod Kolumnami

18:30 – Potańcówka irlandzka

Strona wydarzenia na FB

Ceilidh to taniec grupowy. W odróżnieniu od trudnych i widowiskowych tańców solowych, tutaj taniec jest przede wszystkim spotkaniem, formą interakcji we wspólnocie. Można się go łatwo nauczyć i od razu sprawia wiele radości. Od innych grupowych tańców tradycyjnych odróżnia go dynamika, przysłowiowa skoczność, właściwa stylowi tanecznemu z Irlandii.

Taniec poprowadzi Małgorzata Szarycz

Bilety – 10 zł. w kasie Klubu

Iris Spin http://taniec-irlandzki.wroclaw.pl/

Spotkania z kulturą tradycyjną, wrzesień 2017

Koncert tradycyjnych pieśni bałkańskich

Sobota, 9 IX 2017, godz. 18:00

Kiedyś ludzie żyli bliżej natury. Zajęci byli głównie pracą na roli. Słuchali natury. I jej odpowiadali. Życie było o wiele cięższe niż dziś. Ale było pełne muzyki.
W pieśni każdy człowiek wyrażał to, jak sam słyszy naturę. Każdy z osobna i jako członek wspólnoty etnicznej. Pieśni płynęły z serca i były kształtowane przez styl wykonawczy, właściwy dla danego ludu, języka, dialektu. Stąd ich ornamentacyjne, melodyczne i improwizacyjne bogactwo.

Dlatego chętnie wracamy do pieśni tradycyjnych. Dla naszego ucha brzmią czasem nawet nieco egzotycznie. mimo tej obcości mamy świadomość, że wyrażają źródła naszej kultury. Coś atmosfery dawnych czasów, kiedy dopiero kształtowały się narody Europy, można usłyszeć w dawnych pieśniach.
Najdawniejsze pieśni zachowały się w rejonach izolowanych. A więc – jeśli chodzi o Europę- między innymi na Bałkanach.
W pieśniach południowych Słowian odnaleźć można moc śpiewu naturalnym głosem, właściwą pieśni tradycyjnej ludów całego świata, niechromatyczne skale, nieprzeprane bogactwo motywów zdobniczych, wzmocnione wynikającymi z położenia geograficznego motywami orientalnymi.

Zapraszamy na koncert.

O Zespole Witeź
Wszyscy śpiewamy już dość długo, spotkaliśmy się w ubiegłym roku, na warsztatach pieśni tradycyjnych. Obecnie skupiamy się na repertuarze bałkańskim, ale z chęcią śpiewamy też pieśni polskie i wschodniosłowiańskie. Staramy się czerpać ile się da zarówno z warsztatów pieśni tradycyjnych, jak i innych kursów wokalnych i parateatralnych, w Polsce i za granicą, by oddać pieśni jak najwyższy szacunek, przez wykonywanie ich na możliwie najwyższym poziomie.

Wydarzenie w ramach Muzycznej Nocy Nadodrza

Warsztat tradycyjnej muzyki Dolnego Śląska
Piątek, 15 IX 2017, godz. 18:30

Tradycja muzyczna Dolnego Śląska jest bogata różnorodnością grup etnicznych, które zasiedliły nasz region po II Wojnie Światowej. Mieszkają tu między innymi Łemkowie, a także Polacy, którzy w XIX
w. osiedlali się na Bałkanach, dzięki czemu muzyka tradycyjna obfituje w unikalne, mieszane style muzyczne, jaki prezentowała np. kapela z Ocic (okolice Bolesławca).

W programie: polki, mazurki, koło-myjki. Nauka  z nagrań archiwalnych Muzyka Źródeł, Dolny Śląsk (melodie kapeli z Ocic i Józefa Zająca)
Warsztat tradycyjnych technik skrzypcowych.
Inne instrumenty także miłe widziane.
Kapela z Ocic miała w składzie m. in, bugariję, berdo i tamburicę. W związku z tym zapraszamy także operatorów instrumentów  strunowych szarpanych:) Prosimy tylko o przystosowanie instrumentów do właściwych muzyce tradycyjnej skal modalnych.  Czyli to jeśli gitara to DADGAD albo innym stroju, który nie zmusza do grania akordów durowych i molowych.

Zapraszamy do słuchania, nauki i wspólnego muzykowania

Spotkanie z tańcami bałkańskimi
piątek, 22 IX 2017, godz. 17:00-19:00

Najstarszą formą taneczną jest krąg wokół ogniska. Gdy ogniska nie stało pozostały tańce w kręgu (zamkniętym i otwartym) ważną formą ludycznej integracji wspólnoty. W wielu regionach zostały stopniowy wyparte przez tańce w parach, a potem przez taniec indywidualnych, ale są miejsca gdzie się zachowały w formie niezmienionej od wielu wieków.W Europie to między innymi Bałkany, gdzie w połączeniu z niesamowitymi nierównymi rytmami i południowym temperamentem do dziś dają okazję do zabawy i tanecznej ekspresji.
Wieczorem tego dnia jest we Wrocławiu koncert Sarakiny
więc będzie okazja, by nabyte umiejętności wykorzystać w praktyce
Zatańczymy Koło z Ocic, rodopsko pravo horo i inne tradycyjne tańce korowodowe, w tym nasze ulubione „Oj coko coko” i „Nabrala je”

Wrześniowe spotkanie z pieśniami kozackimi
piątek, 29 IX 2017, godz. 18:30

Pieśni kozackie łączą w sobie bogactwo harmonii wielogłosu i  energią, jaka jest wynikiem wyrazistego rytmu.
Zarówno te bardziej żywiołowe, jak i te skłaniające do zadumy.
Znamy je od Jury Pastuszenko( Drewo),
Ilii Fietisova( Bożyczi)
oraz Wiktorii Michno ( Guda )
Uczyliśmy się śpiewać na wielu różnych warsztatach, między innymi u  Witka Kozłowskiego (Ovo)
Śpiewanie i naukę pieśni poprowadzi Zespół pieśni słowiańskich Witeź

Piątki z muzyką tradycyjną – marzec 2017

3 marca 2017

Wieczór wschodniosłowiański

18:00 Rozśpiewania – pieśni wielogłosowe z (głównie Polesia i Połtawszczyzny a capella)

Wschodniosłowiańska muzyka ludowa charakteryzuje się pięknym wielogłosem wykonywanym a capella. Śpiewane donośnym, nieco szorstkim, naturalnym głosem, ogromnie różnią się od klasycznej szkoły wokalnej. Gdy razem śpiewamy, przenosimy się setki lat wstecz i setki kilometrów w dal.

Zapraszamy do wspólnego śpiewania

19:30 Tańce białoruskie i ukraińskie – potańcówka folkowa

Tańce kresowe zwykle są tańczone w parach i trójkach, głównie do melodii polek/krakowiaków. Pary wykonują różne figury, zwykle poruszając się po kole

wstęp wolny

10 marca 19:00

Tańce bałkańskie pod kolumnami

Potańcówka korowodowa z Balkan Folk Acoustic

Zespół BALKAN FOLK ACOUSTIC jest bardzo znany na folkowej mapie Wrocławia. Zespół popularyzuje folklor i tradycje ludowe Bułgarii oraz muzykę i tańce krajów bałkańskich – Macedonii, Serbii, Chorwacji, Rumunii, Grecji. Tworzą go bułgarscy absolwenci PWR zamieszkujący we Wrocławiu: Dimczo Angełow (gitara, vocal, manager) i Ewgenij Genew (akordeon, vocal, kierownik muzyczny), oraz wiele innych doskonałych muzyków.

Repertuar oparty jest na źródłowym folklorze bałkańskim o nieparzystych konfiguracjach rytmicznych we własnych aranżacjach, porywających do tańców korowodowych i wspólnej zabawy

W rytm tej wspaniałej muzyki pokażemy i zatańczymy najpopularniejsze i najciekawsze tańce bułgarskie i serbskie

bilety

przedsprzedaż: 15 zł.

W dniu koncertu: 20 zł.

17 marca 18:00 Pograjka

miniwarsztat tradycyjnej techniki gry na skrzypcach

Jam session polskiej muzyki tanecznej

mazurki kajockie

polki podkarpackie

kujawiaki

Polska muzyka tradycyjna charakteryzuje się ogromnym znaczeniem improwizacji i zdobnictwa znanych tematów, granych do tańca a często pochodzących z piosenek. Trzeba lat pracy by uzyskać tradycyjne brzmienie, ostre, mięsiste i pełne wyrazu, tak w skrzypcach jak i w basach. Ludowa technika gry niczym nie przypomina techniki klasycznej, inne jest trzymanie smyczka, inne trzymanie skrzypiec, inny jest kontakt palców ze struną i smyczka ze struną. Technika palcowania zapewnia niewyobrażalną wprost swobodę w realizacji szybkich obiegników, prowadzenie smyczka generuje specyficzne artefakty brzmieniowe już od pierwszego dźwięku. W połączeniu z niechromatycznymi skalami daje to efekt bez mała egzotyczny. Prawdziwa muzyka ludowa jest niesamowicie ciekawa brzmieniowo. Wszystko to ginie we współczesnych aranżacjach klasycznych neofolkowych, czy folkrockowych, które z inspiracji ludowością zachowuję tylko melodię i słowa, a więc coś najbardziej zmienne i najmniej charakterystyczne dla ludowej muzyki pojętej w sensie ścisłym

Prowadzenie – kapela Na poczekaniu

Konrad Ozimek – znakomity skrzypek Podkarpacia

wstęp wolny

24 marca Tańce europejskie

18:00 warsztat tańców chasydzkich i izraelskich- prowadzenie Hanna Łukaszewicz-Gulanowska

Chasydzi to niesamowite zjawisko z historii nowożytnej Europy. Jest to oddolny ruch społeczności żydowskiej środkowej Europy, który wytworzył formy pobożności niezależne od dominującej wówczas hierarchii rabinackiej, formy wyrażające się miłości do świata, a przede wszystkim tańcu i śpiewie.

19:30 praktis taneczny

Europejska tradycja taneczna jest bardzo bogata. Składają się na nią głównie tańce korowodowe (Bałkany, Bretania), tańce w parach oraz wiele form pośrednich.

Tu będziemy ćwiczyć nasze ulubione tańce

wstęp wolny

31 marca Pieśni wielkopostne pod kolumnami

18:00-20:00 spotkanie śpiewacze

Pieśni wielkopostne, śpiewane na pamiątkę męki Chrystusa to ważny element, pieśni cyklu liturgicznego. W kulturze tradycyjnej spotkania śpiewacze były standardową formą życia religijnego i towarzyskiego. Spotykano się po domach, a czasem także i w kościołach, ale często bez obecności księdza. W ten sposób ludzie aktywnie uczestniczyli w kulturze muzycznej, a religijność stawała się jednym z fundamentów integracji lokalnej społeczności i transmisji kultury tradycyjnej. Na spotkaniu chcemy ożywić te czasy.

wstęp wolny

Spotkania odbywają się w ramach cyklu Piątki z kulturą tradycyjną

http://www.chatkatanca.pl/nasze-projekty/piatki-z-kultura-tradycyjna

Spotkania z muzyką tradycyjną – luty 2017

Kochani! To już rok piątków z kulturą tradycyjną. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierali nas pieśnią, tańcem, muzyką i dobrym słowem. Zapraszamy na zajęcia w lutym:)

3 II 2017 18:00 – 21:00 Wieczór wschodniosłowiański
Warsztat tradycyjnych tańców białoruskich (Marusia)
Warsztat pieśni łemkowskich (Kacper)
10 II 2017 19:00 – 21:00 Wieczór bałkański
Warsztat tradycyjnych tańców bułgarskich

17 II 2017 18:00-21:00 Wieczór polski
Warsztat tradycyjnych tańców wirowych
w ujęciu strukturalno-genetycznym

24 II 2017 18:00-21:00 Dżam pod kolumnami
Spotkanie ze słowiańską muzyką tradycyjną, pieśnią i tańcem

Styczeń 2016

13 stycznia 18:00-21:00

I wrocławski przegląd kolędy tradycyjnej Podłaźniczka

Wystąpią uczestnicy naszych grudniowych warsztatów kolędowych oraz inne wrocławskie zespoły śpiewacze i zaimprowizowane ad hoc grupy miłośników tradycyjnej pieśni ludowej


20 Stycznia g. 18:00-21:00

Bal pod Kolumnami

Bal poprowadzi Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego

http://www.taniecdawny.uni.wroc.pl/

Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego jest organizacją studencką działającą przy Uniwersytecie Wrocławskim. Jego członkowie to nie tylko studenci, ale i inni miłośnicy tańca i kultury dawnej. W zespole tańczone są tańce dworskie z okresu renesansu i baroku, ale także kontredanse, czyli tańce wywodzące się z angielskiej tradycji ludowej, które bardzo chętnie wykonywano na balach od końca XVIII wieku.

Tancerze będą mieli przyjemność nauczyć kilku najbardziej popularnych z nich.

Zapisy: balwroclaw@gmail.com


27 stycznia, g. 18:00-21:00

Śpiewogranie

jam session muzyki tradycyjnej

Muzyka tradycyjna to taka jaką grali nasi dziadkowie. Ludowe melodie, ludowe instrumenty, ludowa technika gry.

Wszystko razem współgrało.

Współgrajmy i my.

Każdy z nas zna jakieś melodie, ma jakiś instrument i dysponuje jakąś techniką gry. Spotkajmy się razem w muzyce by odnaleźć i ożywić to co dawne, to co na naszych oczach ginie

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

Tymoteusz Słowiński

chatkatanca.pl https://www.facebook.com/Chatka.Tanca/

http://www.chatkatanca.pl/nasze-projekty/piatki-z-kultura-tradycyjna/