Styczeń 2016

13 stycznia 18:00-21:00

I wrocławski przegląd kolędy tradycyjnej Podłaźniczka

Wystąpią uczestnicy naszych grudniowych warsztatów kolędowych oraz inne wrocławskie zespoły śpiewacze i zaimprowizowane ad hoc grupy miłośników tradycyjnej pieśni ludowej


20 Stycznia g. 18:00-21:00

Bal pod Kolumnami

Bal poprowadzi Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego

http://www.taniecdawny.uni.wroc.pl/

Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego jest organizacją studencką działającą przy Uniwersytecie Wrocławskim. Jego członkowie to nie tylko studenci, ale i inni miłośnicy tańca i kultury dawnej. W zespole tańczone są tańce dworskie z okresu renesansu i baroku, ale także kontredanse, czyli tańce wywodzące się z angielskiej tradycji ludowej, które bardzo chętnie wykonywano na balach od końca XVIII wieku.

Tancerze będą mieli przyjemność nauczyć kilku najbardziej popularnych z nich.

Zapisy: balwroclaw@gmail.com


27 stycznia, g. 18:00-21:00

Śpiewogranie

jam session muzyki tradycyjnej

Muzyka tradycyjna to taka jaką grali nasi dziadkowie. Ludowe melodie, ludowe instrumenty, ludowa technika gry.

Wszystko razem współgrało.

Współgrajmy i my.

Każdy z nas zna jakieś melodie, ma jakiś instrument i dysponuje jakąś techniką gry. Spotkajmy się razem w muzyce by odnaleźć i ożywić to co dawne, to co na naszych oczach ginie

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

Tymoteusz Słowiński

chatkatanca.pl https://www.facebook.com/Chatka.Tanca/

http://www.chatkatanca.pl/nasze-projekty/piatki-z-kultura-tradycyjna/