Archaiczne Techniki Smyczkowe

Projekt 2022

Paolo_Veronese
The Marriage at Cana
Muzykanci

W sytuacji, kiedy muzyka klasyczna wykształciła własne techniki wykonawcze, oraz podporządkowaną im metodykę kształcenia wraz z reprodukującą je (zarówno techniki jak i formy kształcenia) muzykant zabierający się za muzykę ludową staje od razu na straconej pozycji. W większości wypadków nie będzie w stanie wykonywać jej prawidłowo. A to ze względu na dominację dodekafonii (określonej strojem równomiernie temperowanym) zarówno w muzyce rozrywkowej jak i w edukacji muzycznej. A to ze względu na zniekształcenie tradycyjnych technik jakiego doznały w muzyce klasycznej. A to ze względu na nieobecność pewnych tradycyjnych technik w muzyce klasycznej, jak również obecność nowych, które w tradycyjnym stylu nie dają się dokładnie odwzorować. Nawet takie podstawowe rzeczy jak sposób trzymania smyczka, sposób trzymania skrzypiec, wysokość strun nad gryfem, kształt podstawka – muzykanci aspirujący do kultywacji stylu ludowego przejmuję bezrefleksyjnie z muzyki klasycznej.

Najważniejsze w tej sytuacji jest stworzenie katalogu różnic, następnie zaś opracowanie form kształcenia przywracających bogactwo tradycyjnych form wykonawczych współczesnemu światu. Można to zrobić wieloma drogami

  • zastosowanie metod z dydaktyki muzyki klasycznej do dydaktyki muzyki ludowej
  • analiza dostępnych źródeł n/t/ muzyki ludowej w celu odnalezienia form i technik dla niej specyficznych.
  • praca z instrumentem i odkrywanie brzmień nieobecnych lub obecnych bardzo rzadko w muzyce rozrywkowej i klasycznej (to pozwoli rozpoznanie ich kiedy występują w muzyce ludowej i włączenie ich do nauczania właściwych im form muzyki tradycyjnej).
  • Współpraca międzyśrodowiskowa i międzynarodowa mająca na celu poznanie osiągnięć innych środowisk muzycznych w odtwarzaniu / ożywianiu tradycji ludowej. To zo u nas umarło pół wieku temu w pewnych regionach świata może być nadal żywe

Projekt powstał z inspiracji brzmieniem instrumentów smyczkowych używanych w muzyce ludowej, które współcześnie często ginie, pomijane również w nowoczesnych aranżacjach folkowych tradycyjnego repertuaru.

Opieramy się na przekazie Jana i Piotra Gacy, Jana Kmity, Zygmunta Jakubowskiego oraz własnej pracy warsztatowej i badawczej.

W pracy nad barwą, ornamentem I skalą posługujemy się następującym instrumentarium: gusli serbskie, gadułka bułgarska, basy radomskie, wiolonczela, skrzypce, gęśla gdańska, fujara jednootworowa.

Wrocławskie koło miłośników kultury tradycyjnej