Zaxid

Сме молодыма Лемками і Украінцями, студиюєме і робиме во Вроцлаві. Нашы предкы выселены были в рамах Акциі Вісла на землі західньой Польщы в 1947 р. Головным цільом нашой орґанізациі є спілпраца молодежы русиньского походжыня, без огляду на погляды, реліґійны, політычны та нацийональны переконаня, о кілько сут они выражаны з пошаном і не мают дискримінуючого характеру. Хочеме пошырювати свідоміст молодежы та інспірувати єй до діяня на річ свойой і другых соспільности, тіж підкрысляти ріжниці, подібности та красоту нашых культур і нацийональности. Мриєме, штобы нашы діяня ведены были на міру XXI ст., основаны на взаємній пошані, зрозумліню і приязны. Хочеме выходити напротив стереотыпам.

Лемківска та украінска молодіж во Вроцлавю потрібує простір до діяня і стріч. Плянуєме такій зорґанізувати. Щыро просиме на нашы подіі! 😄

************************************************

Є ми молодими Лемками та Українцями які навчаються та працюють у Вроцлаві. Наші предки були переселені в рамах „Акції Вісла” на землі західної Польщі у 1947 році. Головною метою нашої організації є співпраця молоді походження русинського без огляду на погляди і переконання релігійні, політичні та народові, о скільки є вони виражені з повагою і не є дискримінаційними. Ми хочемо поширити усвідомлення молоді і надихнути її, щоб діяти для своєї та інших спільнот, а також підкреслити відмінності, схожість і красу наших культур і національностей. Ми прагнемо, щоб наша діяльність відбувалася на міру ХХІ століття на основі взаємної поваги, зрозуміння та дружби, а також розвінчувати стереотипи.

Лемківська та українська молодь у Вроцлаві потребує просторі для діяльності та зустрічей – ми маємо намір її забезпечити! Сердечно запрошуємо на наші події! 😄

************************************************

Jesteśmy młodymi Łemkami i Ukraińcami studiującymi i pracującymi we Wrocławiu. Nasi przodkowie wysiedleni zostali w ramach „Akcji Wisła” na ziemie zachodniej Polski w 1947 roku. Głównym celem naszej organizacji jest współpraca młodzieży pochodzenia rusińskiego bez względu na poglądy i przekonania religijne, polityczne i narodowościowe, o ile wyrażane są one z szacunkiem oraz nie mają charakteru dyskryminującego. Chcemy poszerzać świadomość młodzieży, a także inspirować ją do działania na rzecz społeczności własnej i innych oraz podkreślać różnice, podobieństwa i piękno naszych kultur i narodowości. Pragniemy by nasze działania prowadzone były na miarę XXI wieku w oparciu o wzajemny szacunek, zrozumienie i przyjaźń, a także wychodzić naprzeciw stereotypom.

Młodzież łemkowska i ukraińska we Wrocławiu potrzebuje przestrzeni do działań i spotkań – zamierzamy ją zapewnić. Serdecznie zapraszamy na nasze wydarzenia!

Białoruska grupa kolędnicza

Grupa białoruskiej kultury tradycyjnej.

Wobec dramatycznych wydarzeń które zmusiły nas ucieczki z Białorusi, naszą pasją pozostaje podtrzymywanie kultury ludowej naszego kraju.

Uwielbiamy ludowe pieśni i tańce, dizęki które rózniwż w sytuajci emigracyjnej są dla nas drogą odbudoway więzi z utraconą ojczyzną.

Chętnie dzielimy się nimi z wszystkimi zainteresowanymi.

Nasza działania określamy czasem słowem “wyżywanka” nawiązuje ono do przetrwania. Kultura ludowa to też i dla nas sposób na przetrwanie i zachowanie nadziei na przyszłość w tych trudnych czasach czasach.

Od lata 2022 organizujemy spotkania z tańcem tradycyjnym, na które serdecznie zapraszamy

https://drive.google.com/file/d/1OrOk-bb8CKjSQeZGVJvmFlW7J2m2tRdb

Ga:Ruda

Specjalnie na tę okazję ewakuacyjny duet dziewcząt z zespołu „Ga:Ruda” zaprezentuje niewielki program zimowych pieśni obrzędowych z regionu kijowskiego, równieńskiego (Polesie) i obwodu czerniowieckiego (Bukowina). Poprowadzi również warsztat dwóch ukraińskich tańców tradycyjnych.

Ukraiński zespół folkowy „Ga:Ruda” umiejętnie łączy w swojej twórczości fantazję z codziennością, starożytność z przyszłością. Pomimo tego, że oryginalna twórczość zespołu nie jest autentycznie ukraińska, ale narodziła się w czasach obecnych, a jej archaiczność wciąż jest odczuwalna. Uczestnicy „Ga:Ruda” pochodzą z pięciu różnych miast Ukrainy (Wyszogród, Browary, Żytomierz, Odessa, Izmaił), a obecnie przebywają w 4 krajach (Ukraina, Polska, Niemcy, Holandia). Ich muzyka pokonuje granice, jednoczy – i teleportuje do nowych światów.


Спеціально для заходу евакуаційний дует дівчат гурту „Ґа:Руда” представить невеличку ексклюзивну програму зимових обрядових пісень з Київщини, Рівненщини (Полісся) та Чернівеччини (Буковина). А також проведе майстер-клас двох українських побутових танків.

Український модерн фольк гурт „Ґа:Руда” у своїй творчості вміло інтегрує фентезійне з буденним, прадавнє з прийдешнім. Попри те, що авторська творчість гурту не є українською аутентикою, а народжена в нинішні часи, архаїчність у ній, все ж, відчувається. Учасники „Ґа:Руда” з п’яти різних міст України (Вишгород, Бровари, Житомир, Одеса, Ізмаїл), а нині з 4х країн (Україна, Польща, Німеччина, Нідерланди). Їх музика долає межі, єднає та телепортує у нові світи.

Про Ґа:Руда:

https://ga-ruda.carrd.co/

Grupa Bałkańska 2023

Znamy się od dawna, spotykamy się od czasu do czasu przy okazji warsztatów pieśni i innych wydarzeń związanych z kulturą tradycyjną. W tym roku zebraliśmy się by pokazać uczestnikom przeglądu Podłaźniczka 2023 piękno kolęd bałkańskich

Podłaźniczka 2023

Podłaźniczka, to daleki przodek naszej choinki, mimo zimowego czasu wiecznie zielona, była w chacie cichym, lecz jakże wymownym emisariuszem wiosny, i tego wszystkiego, co ta z sobą przyniesie. Dlatego strojono ją kolorowo I bogato – jak tylko się dało.

Od wieków kolędnicy albo podłaźnicy chodzą po domach z pieśnią na ustach, niosąc dobrą nowinę:
Rodzi się nowe słońce
Rodzi się nowy rok
Bóg się rodzi

Czy nie znaczy to, że oto wszyscy uzyskują okazję, by właśnie teraz narodzić się na nowo? Kogo kolędnicy odwiedzą, temu szczęście na cały rok.

Jak ktoś przegapił nic straconego – można się z nami spotkać na przeglądzie.

Wystąpią:

Grupy kolędnicze:

Olga Chojak i Towarzysze Niedoli

(kolędy polskie) , w ubiegłym roku jako

Grupy wokalne


Wydarzenia