Kompania Kolędnicza Braci Dzików

Kompania Kolędnicza Braci Dzików, Wrocław 2021
Kompania Kolędnicza Braci Dzików, Wrocław 2021

Grupa zawiązała się w szeregach Zespołu Śpiewaczego Olgi Chojak we Wrocławiu w roku 2021. Naszym celem jest przede wszystkim obrzędowe noworoczne kolędowanie z życzeniami, od domu do domu. Żywa interakcja z ludźmi i rytualny sens przynoszenia pieśni do ich domów są dla nas ważniejsze niż sceniczne występy.

Na nasz repertuar składają się głównie archaiczne kolędy życzące oraz kantyczkowe pastorałki na melodie z różnych regionów, w tym roku z przewagą tych z Roztocza. 

Skład 2021

  • Olga Chojak Dzik
  • Alicja Kwaśny Dzik
  • Maria Legeżyńska Dzik
  • Miłosz Lepak Dzik
  • Tomasz Osiński Dzik