Jam

Zapraszamy na kolejny cykl spotkań ludowego śpiewogrania w całkiem nowej formule

– Instrumenty tradycyjne i temperowane ( z dowolnego regionu świata)

  • mile widziane bębny wszelkie
  • Zróżnicowane brzmienia – aranżację (a przede wszystkim tempo tonację i skład grupy wykonującej) określa osoba która zaproponowała daną melodię.
  • Zapraszamy muzyków do proponowania piosenek / melodii / rytmów kilka dni przed wydarzeniem, by pozostali uczestnicy spotkania mogli się przygotować – niezależnie od stopnia zaawansowania i ulubionego sposobu obcowania z materiałem muzycznym. Prosimy o nagrania / nuty / tabulatury. Wszystko co pozwoli się przygotować do spotkania nawet tym początkującym

Staramy się łączyć różne rozumienia muzyki żródeł

  • folk (ludowe melodie) z tradycją
  • etno (ludowe brzmienia) oraz
  • muzyką tradycyjną w węższym sensie (tradycyjne rytmy taneczne).

Ale po kolei:

To znaczy po dajemy sobie po 15 minut na nasze pomysły muzyczne.
Oczywiście ten czas może potem wzrosnąć, wraz z poziomem zgrania grupy i biegłością uczestników a przede wszystkim dyrygentów poszczególnych sesji

Region
Zaczynamy od środkowej Europy, w następujących regionach
Bałtycki (królestwo mazurka i krakowiaka)
Karpacki (królestwo czardasza i kołomyjki)
Bałkański (królestwo prawego chora)

Zapraszamy
z ulubionymi instrumentami

Wszystkich – niezlaeżnie od poziomu umiejętności wokalnych czyi instrumentalnych.

Można improwizować, grać wyuczoną melodię, słuchać co gra osoba prowadząca dany utwór, akompaniować hormonicznie bądź rytmicznie, śpiewać. Każdy utwór może być innym pomysłem na to jak się wzajemnie słuchamy i reagujemy na siebie

zgłoszenia: Chatka Tańca

registration: Paula Motsenbocker

Wrocławskie koło miłośników kultury tradycyjnej