Rok z muzyką źródeł

 

Wersja 1.0

2018-11-04

Tymoteusz Słowiński

www.chatkatanca.pl

Projekt jest adresowany do miłośników kultury tradycynej. Jako celem jest zapoznanie z polską muzyką źródeł w ustalonym porządku, poprzez słuchanie nagrań I spotykanie się celem ożywiania tego co martwe na nagraniach, głównie przez wspólny śpiew.

Dlaczego tak?

Im ktoś się bardziej zagłąbia w jakąś pasję, tym więcej piękna odnajduce w życiu przed sobą. Im ktoś się bardziej zagłębia w kulturę tradycyjną, tym więcej widzi w niej piękna, tym więcej regionów etnograficznych poznaje. Chce się śpiewać wszystko, ale nie wiadomo od czego zacząć. I to piękne, I tamto, a owo – jak się okazuje przy bliskim spotkaniu – nie mniej.

Ostatecznie rodzi się hipoteza, że piękna jest całą muzyka tradycyjna I to od czego się zacznie nie ma znów takiego wielkiego znaczenia. Ważne żeby zacząć, tu i teraz, albo chociaż zaraz, nie czekając na okazję.

Okazję można zaprosić

Muzyka tradycyjna dokumentowana fonograficznie, m. in. w serii Polskiego Radia Muzyka Źródeł. W serii tej materiał fonograficzny jest publikoawny stopniowo w poszczególnych albumów, z których większość (pierwsze 27) jest poświęcona jakiemuś regionowi etnograficznemu. Jest to de faco uporządkowanie pewnego obszaru muzyki tradycyjnej w liniowym ciągu. I jako takie może dać odpowiedź na pytanie. “Od czego zacząć i do czego przejść dalej”.

Na podobnej zasadzie działają wezwania edukacyjne w sieciach społęcznościowych, typu:

https://www.youtube.com/watch?v=FTjGAKvOx8Y

Bogactwo kultury tradycyjnej określamy w liniowym porządku i udostępniamy publicznie – żeby wszyscy zainteresowani mogli się przyłączyć.

Nie bez znaczenia jest okoliczność że porządek ten jest nei tylko liniowy (w sensie szeregowy), ale także ściśle określony czasowo. To że terminy spotkań są ściśle określone, dzień po dniu albo tydzień po tygodniu, sprawia, że w swoim tygodniu takie spotkanei staje się sprawą pilną. Nie trzeba w związku z tym ustalać w którym tygodniu robimy co, bo daty są ustalone w góry. Dzięki temu, bez konieczności jakichkolwiek konsultacji można sobie zaplanować udział w spotkaniu na wiele miesięcy wprzód. To upraszcza fazę przygotowywania spotkań

Forma realizacji

Wielokrotne (indywidualne) słuchanie albumu Muzyki Źródeł z danego tygodnia, ewentualne poszerzanie wiedzy na temat danego regionu przez bardziej zainteresowanych.

Wspólne słuchanie ulubionych utworów na spotkaniu i próba ich odtworzenia w własnym wykonaniu, dzielenie się spostrzeżeniami i nabytą wiedzą.

W takiej formule:

  • grupa nie jest zależna od osoby czy podgrupy prowadzącej spotkanie. Każdy miłośnik kultury tradycyjnej dysponuje własną kompetencją w słuchaniu i wykonywaniu pieśni i może tę kompetencję wykorzystać dla dobra grupy na forum grupy

  • nie ma potrzeby spotkań przygotowawczych. Każda osoba przygotowuje się na własną rękę. Dzięki mediom społęcznościowym można skoordynować działania w razie potrzeby, np. kto co czyta, albo dokonać wyboru pieśni na poszczególne spotkanie

  • zasadnioczo projekt nie zależy od wsparcia finansowego z zewnątrz.

  • Projekt jest w pełni skalowalny – może przebiegać w niezmienionej formule, niezależnie od tego, czy birą w nim udział 3 osoby czy sto, jedno miasto czy kilka.

  • Efekty projektu można dokumentować fonograficznie i publikować w mediach społecznościowych – dla każdego spotkania z osobna

  • Projekt może mieć kontynuację w kolejnych latach – wtedy ocena realizacji etapów tygodniowych będą służyć lepszemu zaplanowaniu spotkańi współpracy w przyszłości

Harmonogram

Realizacja projektu – 32 tygodnie, w okresie roku akademickiego (bo w wakacje to tabory, letnie szkoły – wtedy jest czas podróży i obcowania z żywą pieśnią). A od października – czas edukacji.

Cele projektu

Uczynienie ze słuchania czynności wspólnej, poprzez stworzenie tam rozmowy o tym, co wysłuchane

Rozpowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat muzyki tradycyjnej

Podniesienie poziomu warsztatowego zajęć z zakresu muzyki tradycyjnej (wokalnych i instrumentalnych) w Polsce

Jeśli podstawowy materiał wszyscy znają, osoby prowadzące zajęcia będą konkurować jakością prowadzenia zajęć oraz dostarczaniem materiału mniej znanego – co oczywiście wpłynie na urozmaicenie rynku oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej. A właśnie skutkiem przeprowadzenia tego projektu będzie, że uczestnic uzyskają podbudowaną praktyką znajomość regionalnyc tradycji wokalnych bądź w ogóle muzycznych w Polsce

Podniesienie poziomu i różnorodności muzyki folk w Polsce

Zespoły folkowe popularyzują motywy pochodzące z muzyki tradycyjnej we własnych, twórczych opracowaniach. Z powodu nieznajomości źródła inne zespoły folkowe. podejmują te rozwiązania i powielają je bez świadomości ile twórczej pracy zostało w nie włożone. Znajomość formy bazowej pozwoli ocenić twórczą pracę aranżacyjną zespołów popularyzującym i stanie się motywacją dla młodych zespołów do podobnie twórczych i autorskich opracowań

Przekazanie podstaw wiedzy etnomuzykologicznej

Tzn jak ktoś dużo posłucha polskiej muzyki tradycyjnej, to będzie w stanie kompetentnie ocenić różnice pomiędzy ludową tradycją muzyczną także w muzyce zagranicznej.

Uzyskanie wsparcia partnera medialnego przy promocji tradycji muzycznej

Z organizacją zajęć popularyzujących muzykę tradycyjną zawsze wiąże się pytanie: czy robić płatne zajęcia i z wpływów finansować ich promocję. Czy przeciwnie, organizować zajęcia bezpłatne i promować w mediach informacyjnych, które informacje o wydarzeniach kulturalnych zamieszczają bezpłatnie. Tutaj mamy o tyle łatwiej, że przez związek z partnerem medialnym (polskie radio) projekt sam by się promował. A ściślej partner medialny sam by go mógł promować we własnym dobrze pojętym interesie. Jako że właśnie Polskie Radio wydaje serię Muzyka Źródeł. Wtedy nie potrzebujemy środków na promocję i możemy się zająć tylko i wyłącznie częścią merytoryczną

Profil uczestnika

Uczestniczyć może każdy kto się interesuje muzyką tradycyjną

Uczestnictwo w projekcie pozwoli rozpoznać ulubione region i rozwijać się w dalszym ciągu poprzez poszerzanie wiedzy o nim dzięki aktywności własnej, a także na spotkaniach poświęconych temu regionowi w całej Polsce

Wrocławskie koło miłośników kultury tradycyjnej