Ludowe śpiewogranie pod Kilem

Grupa na FB – sprawy bieżące / FB Group – current communication:

Wrocławski projekt Dżem Bałkańsko-Karpacki(Wroclaw’s B&C Jam Proj.)

Śpiewnik / Songbook

Lista melodii / Melodies we play

Zapraszamy

  • Obszar – Europa Środkowo Wschodnia (Bałtyk, Karpaty, Bałkany)
  • Poziom techniczny uczestników – dowolny
  • Instrumentarium – dowolne

Welcome

  • Geographical Scope: Central-Eastern Europe (Baltic Sea, Carpathian Mountains, Balkans)
  • Proficiency level – one size fits all
  • Instruments – all welcome

Idea Projektu / Details

Jam