Stokrotkowe rękodzieło

Co można zrobić z włóczki…

https://www.facebook.com/StokrotkoweRekodzielo

http://stokrotkowe.blogspot.com/

Wrocławskie koło miłośników kultury tradycyjnej