Jurij Pastuszenko, Zuzanna Morawiecka-Pastuszenko oraz Zespół Śpiewaczek Miejskich Zdrada Osiedla i Przyjaciele

Wrocławski luźny kolektyw osób zainteresowanych śpiewem tradycyjnym wraz ze swoimi nauczycielami Jurijem Pastuszenko i Zuzanną Morawiecką-Pastuszenko zaśpiewa kilka pięknych kolęd ukraińskich.

* Zespół Śpiewaczek Miejskich Zdrada Osiedla – wrocławski luźny kolektyw osób zainteresowanych śpiewem tradycyjnym, zarówno ukraińskim, jak i polskim. Grupa uczy się i pracuje pod kierunkiem ukraińskich etnomuzykologów: Jurija Pastuszenki oraz Tatiany Sopiłki. Z wielkim zaangażowaniem wykonuje pieśni, dbając o zgodność z lokalnymi tradycjami wokalnymi. Muzyką zajmuje się amatorsko, czyli z czystej miłości.

* Jurij Pastuszenko – etnomuzykolog, absolwent Katedry Folkloru i Etnografii Kijowskiego Uniwersytetu Kultury, członek takich zespołów jak Otawa i Drewo. Zajmuje się badaniem, dokumentowaniem i kontynuacją ukraińskich tradycji wokalnych. Prowadzi bogatą działalność koncertową i edukacyjną. Jest inicjatorem Zespołu „More” oraz projektu „Morze pieśni”.

* Zuzanna Morawiecka-Pastuszenko – uczestnik wielu projektów badawczych i rekonstrukcyjnych dotyczących tradycyjnej muzyki polskiej i ukraińskiej. Interesuje się głównie obszarami na styku kultur, takimi jak Dolny Śląsk i Podlasie, gdzie w wyniku interakcji powstają zjawiska o unikalnej wartości. Członek zespołu „More”.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063185532385

https://www.facebook.com/zdradaosiedla