Klasyczne rytmy taneczne w polskiej piosence żeglarskiej

W nowym cyklu warsztatów otwieramy się na XX-wieczny „folklor” miejski, czyli to, co – szczególnie w obszarze muzyki rozrywkowej i tanecznej – w  XX zastąpiło kulturę ludową i zaczęło spełniać niektóre jej funkcje.

Zaczynamy od szant, bowiem przypada im rola szczególna.

Tak jak muzyka ludowa towarzyszyła każdemu aspektowi życia na wsi, tak piosenka żeglarska towarzyszy wielu aspektom życia żeglarza.  Rejsy i inne spotkania żeglarskie są jej środowiskiem naturalnym. Są jest miejscem. Piosenka żeglarska, to taki rodzaj muzyki, która w takich sytuacjach jest u siebie, ma jeszcze jakieś „u siebie”. Co innego z muzyką rozrywkową, która nie towarzyszy wszystkim aspektom życia, ale pewnemu aspektowi szczególnemu: rozrywce.

Pieśni pracy zwykle nie są śpiewane przy kabestanie, szczególnie na śródlądziu kabestany są mniejsze i nie ma jak ich obchodzić w kółko. Ale śpiewając je pamiętamy o handszpakach. Podobnie współczesne rekonstrukcje tradycji ludowej wyrażają przede wszystkich pamięć za tym czym była, pewną tęsknotę za tymi jej aspektami, jakich nam dziś brakuje.

Choć większość piosenek żeglarskich to współczesny import kulturowy (opierają się na melodiach celtyckich), to spora ich część ma rytmy charakterystyczne dla XX-wiecznej tradycji tańców towarzyskich. Walce, tanga, polki, czasem trafi się nawet czardasz. To je zbliża do tych form muzyki ludowej, jakie przybrała – pod naciskiem przemysłu rozrywkowego, fonografii, radiofonii i telewizji – bezpośrednio przed ostateczną zagładą w swych formach lokalnych i rozpłynięciem się w morzu nurtów muzyki rozrywkowej zglobalizowanego świata.

W lutym nasze zajęcia warsztatowe poświęcamy właśnie temu punktowi styku.

Zapraszamy na spotkania


Program zajęć

Cykl spotkań warsztatowych we wtorki o 20:30 w siedzibie Zespołu Wrocław, Kościuszki 35e

Wtorek 08.02.2022 – Czardasz

EKT Gdynia: „Żeglarski czardasz”

EKT Gdynia: „Morze moje morze”

Wtorek 15.02.2022 – Walc

Za Horyzontem: „Wołanie”

Ryszard Muzaj: „Gdyński port”

Wtorek 22.02.2022 – Tango

Stanpo: „To moje tango”

Pod Masztem: „Julka labo zemsta pomywaczki”

Czwartek 24.02.2022

Szanty na 24 lutego

Spotkanie podsumowujące

Impreza w pubie Salonik

Śpiewanie do upadłego

„24 był lutego” i całej tej ferajny.


Obowiązują obostrzenia

Ilość miejsc ograniczona

Zapisy na chatka.tanca@gamil.com