Wieczór sycylijski

 

logo per polonia

Tańce poprowadzi
Barbara Crescimanno z Tavola Tonda.
(http://www.tavolatonda.org/)

oraz
LassatilAbballari
https://www.facebook.com/lassatilabballari

<english version below>


Na Sycylii współczesne zainteresowanie tańcami parowymi przyszło wraz z powtórną migracją i umacniało się od czasu II Wojny Światowej aż po dzień dzisiejszy.
Polki, mazurki, walce, Lanzety i skotisze przybyły na Sycylię wraz z ludźmi powracającymi z kontynentu, jednak nabrały specyficznego rytmu i charakteru z tańców sycylijskich, dzięki czemu różnią się od bliźniaczych tańców spotykanych na kontynencie.
Te tańce pozwalały na bliższy kontakt między tancerzami i dawały tancerzom poczucie życia w mniej ubogich warunkach niż w rzeczywistości żyli – z tego powodu prawie całkowicie wyparły tarantellę sycylijską tańczoną w kole (taniec znany w południowej Italii). Niemniej, nadal są na Sycylii miejsca, gdzie tarantella jest tańczona (np. Calabria czy Messina).

Bardzo interesującym tańcem towarzyskim jest także sycylijska „contadanza” – taniec bardzo podobny do europejskich kontredansów – przybył on na wyspę z dworu Burbonów z Palermo najprawdopodobniej w XVIII w.
Taniec ten prowadzony jest przez wodzireja wypowiadającego nazwy figur, które ludzie mają wykonać (nazwy figur są w języku, który jest mieszanką języka francuskiego i dialektu Sycylijskiego)

Poniżej lista tańców, których będziemy się uczyć podczas  warsztatów:

Wprowadzenie do tarantelli sycylijskiej (taniec w parach)
Sciatamarra Caltavuturo (mazurka)
Scotish na 2 i 3 osoby
Scotish in Bompietro circle
Scottish in Geraci circle
Polka Musetta of Troina
Cuntradanza Cumannata


Barbara Crescimanno – założycielka (w 2006) i koordynatorka TrizziRiDonna – antropologiczno-etnograficznej grupy badawczej zajmującej się tańcem i śpiewem tradycyjnym, w której występuje jako aktorka, pieśniarka, perkusistka, tancerka oraz prowadzi prace teoretyczne. Od 2009 roku jest koordynatorką Szkoły Muzyki i Tańca Ludowego w Centro delle Arti e Culture Tavola Tonda. Gra na tamburello i tammorze, uczestniczyła w wielu warsztatach gry na instrumentach tradycyjnych i współczesnych. Jej zainteresowanie tańcem narodziło się w 2000 roku i od tamtej pory zaczęła dalsze poszukiwania tradycyjnych tańców włoskich. Uczy tańców włoskich na wielu europejskich festiwalach, m.in. wraz z zespołem TrizziRiDonna – tańców włoskich na Taborze Tańca w Szczebrzeszynie w 2009 roku.

Workshop (practical course) of Sicilian traditional dances (by Barbara Crescimanno)


In Sicily, the passion for „modern” couples dances came through return migration, and strengthened after the Second World War till the present.

Polkas, mazurkas, waltzes, Lanzet and Scottisch were imported to the island by people returning from the mainland, and here they acquired the character and the typical rhythm of the island, differing from continental sisters.

These couple dances allowed physical contact between dancers and were, in the popular imagination, related to a less poor life than the country life; for this reason they have almost completely supplanted the traditional Sicilian tarantella in the circle (which is part of the great family of tarantella throughout southern Italy). However, there are still places where the tarantella dance is danced and appreciated (as in Calabria and in the city of Messina in Sicily).

A very addictive social dancing is the Sicilian cuntradanza, sister of the various European contredanses or countrydances that came to the island from the Bourbon court of Palermo, probably in mid-1700.

This Sicilian dance is traditionally directed by a master of the dance, and this man calls the figures that he wants all pairs of dancers do using a particular language that is a mix of French and Sicilian dialect.

The list of dances proposed at the workshop (practical course):

  • Introduction to Sicilian Tarantella (couple dance)
  • Sciatamarra Caltavuturo (mazurka)
  • Scotish in two and three dancers
  • Scotish in Bompietro circle (dance for a minimum of 4 pairs)
  • Scottish in Geraci circle (dance for a minimum of 4 pairs)
  • Polka Musetta of Troina
  • Cuntradanza Cumannata (Dance for a minimum of 8 pairs)

http://www.tavolatonda.org/index.php/docenti/7-barbara-crescimanno

Work in progress

Hejo!

prace trwają.

Celem – od strony strukturalnej – jest opracowanei systemu kategorii, tak, żeby można było wybrać teksty piosenek, notyi opis kroków menu.

A żeby domyślnie na stronie głównej pokazywały wydarzenia chatkowe (potańcówki)

Pliki nietekstowe wrzucamy jako załączniki.

Pomysł jest, żeby to zrobić za pomocą kategorii

<teraz jest tak, że strony z kategorii wydarzenia nie mogą należeć do innej kategorii, bo inne kategorie są zablokowane przed wyświetlaniem na stronei głownej. jest to nieco kłopotliwe, jeśli robimy np. tańce sycylijskie. Jeśli nie uda się tego obejść, to trzeba będzie zrezygnować z tego eksponowania wydarzeń – i zrobić stattyczną stronę startową z wielkim linkiem do wydarzeń calbo jakoś tak>

lista rozwijana kategorii gegionalnych gdzieś z boku, a poza tym linki do kategorii muzyka, teksty i kroki osobno

Np. nuty w  wrzucamy jako załącznik albo plik graficzny d ostrony na temat danego tańca, strona ta może zawierać opis kroków albo nie, tekst piosenki albo nie, w każdym razie dodajemy ją do kategorii „melodie”

Możemy też załączyć  melodie w formacie mp3, jeśli akurat mamy do tego prawo

 

Ad strony graficznej – dopieszczenie szablonu albo zamiana na inny 😉

Wrocławskie koło miłośników kultury tradycyjnej